Künye

 

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi

 

I-Şirket Bilgileri

 

1- Unvanı

Beyaz İletişim AŞ

2- Logo/Çağrı İşareti

Ülke Radyo

3- Yayın Ortamı

Uydu Ortamı (x)

4- Lisans Tipi

U-RD (x)

5- Yayın Türü

Genel (x)

6- Yazışma Adresi

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL

7- Telefon ve Faks

Tel: 0212 437 85 85 Fax: 0212 437 85 99

8- İnternet Adresi

www.ulkeradyo.com

9- E-Posta Adresi

ulke@ulkeradyo.com

10- Kayıtlı E-Posta Adresi

beyaziletisim@hs03.kep.tr

 

II-Sorumlu Müdür (ler)

 

1- Adı-Soyadı

Serhat Karasu

2- İletişim Bilgileri

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL

3- Posta Adresi

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL

4- Telefon ve Faks

Tel: 0212 437 85 85 Fax: 0212 437 85 99

5- E-Posta Adresi

skarasu@ulkeradyo.com

 

III-Dinleyici Temsilcisi       

 

1- Adı-Soyadı

Oğuz Sivri

2- İletişim Bilgileri

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL

3- Posta Adresi

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL

4- Telefon ve Faks

Tel: 0212 437 85 85 Fax: 0212 437 85 99

5- E-Posta Adresi

dinleyicitemsilcisi@ulkeradyo.com

 

IV-Ülke Radyo Uydu Frekansı       

 

1- Uydu

Türksat 4A

2- Frekans

12238

3- Sembol

7200

4- Polarizasyon

Dikey (Vertical)

5- FEC

5/6